Atkurtos Lietuvos šimtmečiui - maršrutas po Pietų Lietuvą - Fortūna Travel

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui – maršrutas po Pietų Lietuvą

Šalis: Lietuva

  • Vietovė: Alytus, Marijampolė
  • Išvykimas: Pasirenkate jūs
  • Dienų skaičius: 1d.
  • Transportas: -

Aprašymas

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui maršrutas po Pietų Lietuvą

 

Kiekvienas Lietuvos pilietis, artėjant Lietuvos atkūrimo šimtmečiui, turėtų susipažinti su valstybės pamatais, o taip pat ir pakeliauti maršrutais, liudijančiais mūsų kelią į laisvę, skirtais didžiuotis mūsų valstybe, būti įtrauktais į Šimtmečio šventimą.

Savo kelionę pradėsime nuo Bukaučiškių k. Alytaus raj., kur aplankysime Signataro Vlado Mirono dvaro koplyčią ir išgirsime pasakojimą apie jį. Atvykę į Alytų, miestą, kuris buvo svarbus Nepriklausomybės kovų metu, aplankysime kraštotyros muziejų, sužinosime apie gyvenimą abipus Nemuno. Pereisime Antano Juozapavičiaus tiltu per Nemuną, ant kurio ir žuvo šis pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas. Aplankysim kapines, kur mus pasitiks “kalbantys kapai” ir paminklas “Laisvės angelas”. Nemunaičiuose apžiūrėsim V. Grybo paminklą, jungiantį dvi Lietuvas. Marijampolėje nuvyksime į Rygiškių Jono gimnaziją, kur mokėsi idėjinis modernios Lietuvos autorius Jonas Basanavičius, lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis, nacionalinio išsivadavimo didvyris Vincas Kudirka, prezidentas Kazys Grinius. Lietuvos aviacijos tėvas Antanas Gustaitis, signatarai Petras Klimas bei Saliamonas Banaitis ir daugybė kitų. Užsuksime į Prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų, kuris tikėjo ir gyveno liberaliomis idėjomis, visa gyvenimą paskyrė Lietuvai. Miesto kapinėse palaidoti 65 kariai savanoriai, žuvę 1919–1920 m. kovose už laisvę. O Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro oficinoje įrengtas kultūros centras saugo keletą labai jaukių didžiųjų Sūduvos vyrų – Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos– eksponatų… Ir galiausia atvyksime į Ožkabalius, Jono basanavičiaus tėviškę. Šioje sodyboje turtingų ūkininkų šeimoje augo Jonas Basanavičius (1851–1927). Atkurtoje Basanavičių sodyboje eksponuojami buities ir asmeniniai J. Basanavičiaus daiktai, signatarų kambarys, aplinkui auga didžiulis Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas, užveistas 1989 m.

Vakare, sužinoję daug naujo apie Lietuvos šimtmečio istoriją, jos herojus, pilni įspūdžių, grįšime namo.

Informaciją suteiksime biure Vilniuje, Liepkalnio g. 2, el. paštu info@ft.lt  arba telefonu 852685966